۲/۱۵/۱۳۸۵

کنکور کارشناسی ارشد

مدتی است که در گیر کتار آمدن با نتایج کنکورم .اگر کنکور ناحق ترین شیوه گزینش دانشجو و صد البته تنها راه معقول برای این قضیه باشد، کنکور ارشد نوبر همه کنکور های دیگر است .

۱ نظر: